מדיטציה לטיפול בבעיית קרסוליים

כאן נתרגל בעזרת דמיון מודרך את זיהוי החסימות, איסוף האנרגיה השלילית לתוך מרחב מבודד מחוץ לקרסוליים
ובהמשך נוכל לטעון את המרחב הרגשי והמחשבתי באנרגיה צלולה ומחזקת, ולהכין את הגוף להחלמה.

התחילו דיון