About coimounmada

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בונוסים מגברים עובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – צור בנות עם העבודה הטובה ביותר עם רווחים כבדי משקל, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נקי גם מהעובדים וגם מהלקוחות שלנו.סוכנות הליווי שלנו ישראל – זו באמת סוכנות הליווי הראשונה בישראל, שם הם תמיד רוצים לפגוש עובדי ליווי חדשים. ניסיון עבודה נרחב אפשרה לנו ליצור בסיס רב עוצמה של לקוחות עשירים, אלה שלעתים קרובות רוצים להשתמש בשירותים שלנו. בנוסף להכנסה גדולה, העובדים שלנו מובטחים הגנה וסודיות מלאה.
עבור למעלה