המשמעות הרוחנית של "תיקון"

"תיקון" או "שיעור", פירושו תחום רוחני בו הנשמה בחרה להתמודד בטרם התחברה לגוף. המציאות הפיזית יצרה את התנאים כדי להתמודד, להתגבר על מכשול, ללמוד את הלקחים והתובנות ולייצר צמיחה. לא תמיד רואים את המכשול מראש ולא כל מכשול או התמודדות הם חלק מהשיעור הרוחני. אין דרך לדעת מה בא מבחירת הנשמה ומה הוא צירוף של נסיבות, אך בכל התמודדות, כדאי להבחין בהזדמנות לצמיחה, ולמצוא איכות של האור ממנה ניתן להתעצם ואותה אפשר להעביר לסביבה. כאשר האנרגיה היא פחד, כעס, ודומיהם, האדם נע באפלה רגשית, באנרגיה שלילית. כאשר האנרגיה היא אהבה, פתיחות לחשיבה חיובית, חמלה, השיעור והתיקון הרוחניים מתקיימים.

היקום "עקשן". אדם שלא יבין את השיעור, יקבל אותו שוב ושוב, בכל פעם בעוצמה גבוהה יותר, עד שיבין. רבים שוגים במחשבתם שתיקון הוא עניין פיזי, הקשור למעשים, אך המקובלים מדגישים שתיקון פירושו תיקון הכוונה, משמע, תיקון רוחני, תיקון המחשבה, תפיסת העולם וההתחברות למקור אור .

המחשבה הטבעית לפי חכמת הקבלה, היא מחשבת האדם על עצמו. זה הדבר שיש לתקן. מחשבה מתוקנת עוסקת בטובת הזולת – משמע, מעבר מאגואיזם לאלטרואיזם- מעיסוק במה האדם מרגיש ומסיפוק צרכים אישים, לעיסוק במה מרגיש הזולת, ואיך אפשר להטיב את מצבו.

אהבה, תמי

התחילו דיון