החופש להיות

מודעות היא מצב ניטרלי השומר על יכולת ההסתכלות של האדם כלפי עצמו מתוך ערכיו ומתוך כוונה טהורה, בלי תלות ברגשות או בתגובות הסביבה. משמע מערך הסבל והאושר שהאדם עובר אינם משנים את היכולת לקבל את עצמו כשלם.  נובע מכך, שמודעות היא מצב של חופש, חופש להיות : חופש לחשוב, חופש להרגיש, חופש לפעול.

אדם נמצא בצמיחה מתמדת. קולט את האנרגיה של הסביבה, מתרשם ומסיק מסקנות. אדם יוזם תהליכים שיוצרים תגובה ומגיב לתהליכים שמתרחשים בעולמו, ומסיק גם מכך מסקנות .לאורך  זמן המסקנות שלו הופכות לידיעה והחלטה פנימית שכך הם פני הדברים.

רוב חייו של אדם נחווים כהתמודדות וזרימה עם מצבים משתנים, תוך שאיפה לנהל את חייו בתבונה ובאושר.  מעטים המצבים בהם ללא מקדם חיצוני, אדם עוצר, עורך חשבון נפש עמוק ובוחר מחדש. כל עוד מתקיימת זרימה והתמודדות סבירה, האדם יעדיף לשמר מצב ולא לשנותו, והוא מייצר גישה שמשרתת את מצב האושר היחסי בו הוא נמצא.

לדוגמה, אדם יעדיף להימנע מללמוד מקצוע חדש, ויעדיף לומר לעצמו כי המקצוע הראשון שלו הוא זה בו עליו להיות מועסק, גם אם אינו מאושר מכך.

הגדרת העצמי משתנה לאורך זמן.  ההכרה הרציונאלית מקיימת דו שיח עם הלא-מודע האוחז במסקנות שהשיג מהתנסות חייו, ודו שיח עם העולם שמגיב להתנהלות קיומו.

אדם קשוב לתגובת הסביבה, בוחן את תוצאות מהלכיו ומסיק מכך על עצמו. האני הפנימי לוחש את איכותו אך לא תמיד האדם קשוב לכך, אלא בדיעבד. המשפט "אילו היה לי אז את השכל של היום הייתי פועל אחרת " מעיד על צמיחת הגדרת העצמי ושינויי גישה לחיים שמתרחשים בזרימה טבעית.

היכולת להיות במודעות ובאיזון, נדירה. הקושי הוא להיות כאן ועכשיו, להיות ולפעול באחדות חיובית שאינה מונעת מרגש חולף או ממסקנה תלוית התנסות. אדם חופשי הוא אדם מודע. החופש להיות כאן ועכשיו בכל רגע נתון הוא העבודה הרוחנית, הוא המודעות השלמה.

אהבה, תמי

התחילו דיון