הדרך הרוחנית, ההתפתחות הגדלת המודעות, זה לא מילים שנמצאות בשמיים, הם לא מיודעות רק לאלה שרוצים להיות בסופו של תהליך מתקשרים או יועצים רוחניים, זו דרך שנכונה לכל אדם